Добре дошли в SPECTRI.BG

Spectri.bg

гр.София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, етаж №5, офис 5-2,3
1421 – София П. К. 39

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Продукти

Вибромери за индустриални и промишлени приложения

Вибромери за индустриални и промишлени приложения

Многоканална мултианализираща многопараметърна система - PULSE

Вибрационни мониторингови модули

Вибрационни мониторингови модули

Вибрационни мониторингови модули

Вибромери за „Човешки вибрации” (общи и локални)

Вибромери за „Човешки вибрации” (общи и локални)

Система за измерване на „Човешки вибрации”

Вибрационни стендове и изпитателни системи

Вибрационни стендове и изпитателни системи

Вибрационни стендове и изпитателни системи

Вибрационни калибратори

Вибрационни калибратори

Вибрационни калибратори

Софтуер “Вибрационен анализ”

Софтуер “Вибрационен анализ”

Софтуер за „вибрационен анализ”