Добре дошли в SPECTRI.BG

Spectri.bg

ОФИС: 1700 - София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

ЛИК: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

ОКС: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

 

 

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Продукти

СПЕКТРИ ДЕЙТА ЛОГЕР

Продуктът предоставя следните основни възможности:

 

  • Изчислителен 3/4G комуникационен логер със статус дисплей подаващ непрекъснати сурови измервателни данни към изнесения облачен сървър
  • Поддръжка на криптирани протоколи за обмен на данни между клиента и сървъра
  • Поддръжка на протоколи за комуникация между измервателните терминали и логъра
  • Специализиран софтуер за следене на показателите на околната среда и съхраняването на данните
  • Последваща математическа обработка на получените данни
  • Алгоритъм за следене непрекъсваемостта на потока на данни
  • При прекъсване на връзката данните се съхраняват и изпращат към сървъра при възстановяване на връзката
  • Система за самодиагностика и индикация при проблеми в работата на устройството и комуникацията между него и терминала или между него и сървъра
  • Дистанционна нотификация на потребители (e-mail,СМС)

 

Повече информация за продукта може да намерите ТУК Още продукти