Добре дошли в SPECTRI.BG

Spectri.bg

ОФИС: 1700 - София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

ЛИК: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

ОКС: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

 

 

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

За нас


 

 

 

От основаването си в края на 90-те години на ХХ век, фирма СПЕКТРИ (с Ръководител инж. Борис Михайлов) заявява и постоянно отстоява своите претенции да бъде водещ "Център на компетентност" в Р.България - в областта на "шума и вибрациите". Огромна чест и отгоровност е поддържането, развитието и реализацията на предоставеното през 1995 година право за изключитено представителство (търговско, техническо, инженерингово, сервизно...) на фирмата лидер в областта на "шума и вибрациите" - Bruel & Kjær – Дания

СПЕКТРИ ЕООД е получил доверието и се е ангажирал с отговорността да бъде изключителен представител и дистрибутор (с осигурено пълно гаранционно сервизно обслужване) на продуктите на водещи световни прозводители, които с гордост назовава свои партньори: Bruel & Kjær – Дания, Brüel & Kjaer Vibro - Дания, EMS Brüel & Kjaer - Дания, Instantel - САЩ, SoundEar A/S, Connection Technology Center - САЩ. Ние, също така, поемаме задължение за поне 10-годишно следгаранционно сервизно обслужване на всички дистрибутирани от нас продуктии системи.
 

Мисия - Нашата мисия е да помагаме на нашите клиенти и партньори да подобрят условията, безопасността и качеството на работната среда, своята конкурентноспособност и ефективност. По този начин, ние се стремим да повлияем на заобикалящата ни среда, на качеството и радостта от живота.

Визия - Нашата визия е да бъдем предпочитания партньор и доставчик на решения за водещите фирми и институции, които се стремят да подобряват ефективността на своя бизнес, да достигат по-високи нива на човешки комфорт, непрекъснато персонално и фирмено развитие. Постоянна наша цел е ежедневното защитаване на заявените от нас амбиции да бъдем водещ национален център на компетентност и знание в областта на "шума и вибрациите".

Портфолио:
• Прибори, системи и програмно осигуряване в областта на измерването, анализа и контрола на шум, вибрации, процес параметри, газови емисии
• Системи за вибро- и процес-контрол и изпитване състоянието на машини и съоръжения
• Оборудване в областта на околната среда, хигиената и безопасността на труда
• Системи за контрол на качеството на продукцията
• Оборудване в областта на телекомуникациите и специализираните акустични приложения
• Калибрационни и изпитателни системи
• Системи за ултразвуково измерване и контрол на дебит
• Сензори и системи за измерване и мониторинг на скорост на въздуха, температура, налягане, влажност, др.
• Балансиращи машини

Инженерингови услуги:
• Проектиране, монтаж, инсталации и консултации по проекти за измерване, контрол, анализ и ограничаване на шума и вибрациите.
• Диагностика, експертизи, заключения, услуги по балансиране, др.
• Лабораторна проверка, калибриране на датчици, преобразуватели и системи за измерване на шум и вибрации.
• Консултантска дейност по осигуряване на вътрешно-фирмен контрол на качеството, проследимост на измерванията, метрологично осигуряване.
• Организиране на семинари, симпозиуми, курсове, обучения и запознаване с най-новите достижения в областта на шума и вибрациите.
• Сервиз на индустриална техника - гаранционен и следгаранционен.
 

WWW.ШУМОМЕР.ЕЮ - /Предлагани от СПЕКТРИ шумомери/
WWW.ВИБРОМЕР.ЕЮ- /Предлагани от СПЕКТРИ вибромери/
WWW.ШУМ.ЕЮ - /Предлагани от СПЕКТРИ услуги в областта на шума/
WWW.ВИБРАЦИИ.ЕЮ - /Предлагани от СПЕКТРИ услуги в областта на вибрациите/
WWW.ИЗМЕРВАНИЯ.ЕЮ - /Предлагани от СПЕКТРИ услуги в областта на измерванията и диагностиката/

 

Обучения, семинари, конференции организирани от СПЕКТРИ